X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji

24 listopada br. odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. W wydarzeniu tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Dyrektor Generalna Małgorzata Gośniowska-Kola.

Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że bardzo ważna jest współpraca KOWR z Izbami Rolniczymi. Przedstawiciele izb, na ręce Dyrektor Generalnej, złożyli podziękowania za aktywny udział Centrali i Oddziałów Terenowych przy obrocie ziemią oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym te o zasięgu lokalnym.

Dyrektor Generalna podkreśliła, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Izby Rolnicze mają wspólny cel, którym jest wspieranie interesów rolników i producentów rolnych.

– Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, wspieranie inicjatyw  podnoszących jakość produktów rolnych, informowanie rolników o sytuacji gospodarczej w kraju, promowanie eksportu produktów rolnych, rozwijanie współpracy z zagranicą, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej to zadania, w których działamy wspólnie. Cieszę się, że po raz kolejny mamy okazję się spotkać i porozmawiać o tym, co dla Rolników najważniejsze – powiedziała Małgorzata Gośniowska-Kola. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dąży do tego, aby beneficjentami jego działań były wszystkie grupy społeczne związane z rolnictwem. Dlatego jego działalność obejmuje wiele dziedzin z sektora rolnego, m.in.: promocję polskiej żywności, stabilizację i wsparcie rynków rolnych, gospodarowanie państwowymi gruntami rolnymi, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi Skarbu Państwa, czy też transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Dyrektor Generalna podkreśliła również, że dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaszyte w nazwie wsparcie to olbrzymie zobowiązanie, ale i misja. Dodała również, że bardzo istotne jest współdziałanie instytucji z otoczenia rolnictwa, wspólna wymiana wiedzy, potrzeb i oczekiwań oraz transparentność procedur.

Aktualności