Wysoka jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2022 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wysoka jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2022 r.

Jak wskazują wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo 2022” zdecydowana większość respondentów, którzy w 2022 roku skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze lub bardzo dobrze.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Najnowsza edycja badania została zrealizowana na reprezentatywnej próbie 1560 dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich.

Z przeprowadzonego badania wynika, że blisko 75% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Wyniki te wskazują na wysoki poziom obsługi beneficjentów i interesariuszy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zarówno stacjonarnie, jak i online.

Warto podkreślić, że rolnicy wskazali na placówki instytucji zajmujących się rolnictwem, w tym KOWR, jako najbardziej pożądane źródło informacji dotyczących wsparcia dla rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich. Świadczy to o tym, że są one najbardziej wiarygodnymi źródłami informacji i pomimo dynamicznego rozwoju usług administracji cyfrowej, niezwykle istotna pozostaje także profesjonalna oraz ogólnodostępna bezpośrednia obsługa beneficjentów oraz interesantów.

Odpowiedzi udzielone na pytanie: Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2022 r.?

Mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy załatwiali sprawy bezpośrednio w jednostkach KOWR – 2022 rok (N = 362);

Odpowiedzi mieszkańców obszarów wiejskich udzielone na pytanie: Z jakiego źródła najchętniej Pan(i) korzysta lub skorzystałby(aby) szukając informacji dotyczących wsparcia dla rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich jakiego udziela MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS?

 

Rolnicy (N = 426); wielokrotny wybór z hierarchią.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo

https://www.kowr.gov.pl/analiza/badanie-polska-wies-i-rolnictwo

Aktualności