Wyjątkowa nieruchomość w ofercie KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wyjątkowa nieruchomość w ofercie KOWR

Olsztyński oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oferuje na sprzedaż nieruchomość wraz z zabytkowym pałacem. Nieruchomość znajduje się na działce, która jest półwyspem na jeziorze Jeziorak. W skład oferty wchodzą także działki na wyspie łąkowej, z linią brzegową jeziora.

Nieruchomość należy do gruntów szczególnie atrakcyjnych będących w zasobie KOWR. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 84,6318 ha, a w jej skład wchodzą działki stanowiące półwysep oraz położone na Wyspie Łąkowej na jeziorze Jeziorak. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek zabytkowego pałacu i park. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków jako „budynek dawnego dworu w miejscowości Gubławki gm. Zalewo wraz z najbliższym otoczeniem tj. działką 135/6 obręb Wieprz”. Na działkach 136, 137 zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako ślady osadnictwa, epoka kamienna oraz osada starożytna.

 

Link do materiału filmowego na temat nieruchomości: https://www.youtube.com/watch?v=AEUZglPIS78

Aktualności