„Wspieranie, promowanie i rozwój Polskiej Wsi” – Konferencja w Barcinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Wspieranie, promowanie i rozwój Polskiej Wsi” – Konferencja w Barcinie

W piątek 6 września br. odbyła się Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyła się szczególna konferencja pt. „Wspieranie, promowanie i rozwój Polskiej Wsi”, na którą na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, bardzo licznie przybyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele organizacji rolniczych.

W Konferencji uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka. Prelegenci przedstawili zagadnienia z zakresu rolnictwa i przyszłości rozwoju obszarów wiejskich, możliwościach aplikowania i pozyskania wsparcia na rozwój i działalność Kół Gospodyń Wiejskich, a także możliwościach przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych.

Partnerem konferencji był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Dyrektor OT KOWR w Bydgoszczy Stanisław Zimnicki.

Na stoisku informacyjnym KOWR, uczestniczy konferencji mogli uzyskać informacje o możliwościach powiększenia rodzinnych gospodarstw rolnych, jak również o działaniach realizowanych dla KGW oraz prowadzących sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Aktualności