„Wizja” paszportyzacji polskiej żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Wizja” paszportyzacji polskiej żywności

16 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie z GovTech Polska zorganizował warsztat WIZJA w ramach realizacji projektu pod roboczą nazwą Paszportyzacja polskiej żywności. To kolejne spotkanie mające na celu zbudowanie systemu identyfikacji polskich produktów rolno-spożywczych.

- Warsztat ma na celu wspólne opracowanie koncepcji realizacji projektu na podstawie zgłoszonych pomysłów, chcemy wsłuchać się w potrzeby odbiorców by stworzyć system informatyczny bazujący na potrzebach przez nich wskazanych oraz funkcjonalnościach technologicznych zaprezentowanych na wcześniejszych spotkaniach – mówił Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Michał Wiśniewski, rozpoczynając spotkanie ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

Do osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy projektu, tj. przedstawicieli łańcucha dostaw, zrzeszeń i organizacji sektora rolno-spożywczego, reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek administracji publicznej sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności oraz jednostek naukowo-badawczych. Współpraca w tym zakresie zapewni wdrożenie i właściwe funkcjonowanie cyfrowego systemu monitorowania łańcucha dostaw żywności w Polce.

- Paszportyzacja żywności świadczy o pełnej transparentności żywności, zarówno procesu produkcyjnego, jak i pochodzenia produktu, o to walczymy. Nie da się zbudować świadomości konsumentów bez pełnej przejrzystości. Wiem, że osiągniemy sukces, przed nami jest kilka miesięcy wytężonej pracy, ale cel jest tego warty, ponieważ możemy być liderem na skalę światową, krajem, który jako pierwszy ma wdrożony system paszportyzacji żywności – mówił Wojciech Janek, zastępca dyrektora w GovTech Polska.

- W styczniu 2021 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi planujemy podpisanie listu intencyjnego, który będzie stanowił ramy współpracy jednostek administracji publicznej sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem produktów rolno-spożywczych. Następnie wspólnie z przedstawicielami łańcucha dostaw w ramach wołowiny, ziemniaka oraz prawdopodobnie wieprzowiny zaplanujemy działania pilotażowe – dodał dyrektor Michał Wiśniewski.

Wdrożenie projektu Paszportyzacja polskiej żywności w efekcie ma przynieść szereg korzyści w umacnianiu pozycji marki polskiej żywności w kraju i za granicą. Tego typu rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu cyfrowego gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw zapewniającego większą wiarygodność i przejrzystość danych o ich pochodzeniu.

W warsztacie WIZJA udział wzięli przedstawiciele:

Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie

Polskiej Federacji Ziemniaka

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Warszawa.

Aktualności