Webinarium „Dotacje dla rolnictwa” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Webinarium „Dotacje dla rolnictwa”

6 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku ogólnopolskie webinarium „Dotacje dla rolnictwa”. W trakcie spotkania eksperci instytucji wspierających rolnictwo przybliżyli dostępne programy pomocowe.

W webinarium uczestniczył Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, który podziękował za upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych rodzajów pomocy. – Ważne jest, żeby rolnicy byli świadomi tego, z czego mogą korzystać i na jakich warunkach. Zachęcam do śledzenia tej wiedzy i korzystania z bogatej oferty wsparcia – powiedział Henryk Kowalczyk.

– Cieszę się, że te cykliczne spotkania stają się naszą tradycją, że budzą zainteresowanie rolników, przedsiębiorców, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi – zaznaczyła wiceprezes ARiMR Renata Mantur, która powitała uczestników.

Podczas e-seminarium bieżące działania pomocowe omówili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz, który omówił praktyczne wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie na przykładzie projektu „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych”.

– System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – wyjaśnił Mateusz Balcerowicz. Podkreślił, że system będzie dostarczał informacji na temat m.in.: terminów osiągania przez uprawy kolejnych faz fenologicznych wpływających na terminy zabiegów agrotechnicznych, prognoz plonów opartych o bieżące warunki wzrostu upraw. Szacowanie strat, przyspieszenie procesu szacowania strat i zapewnienie jego transparentności będzie dużo dokładniejsze, a ponadto możliwy będzie dostęp do dedykowanych map i raportów niedostępnych na rynku. Wdrożenie systemu planowane jest w 2025 roku.

Webinarium zostało zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad nim objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Webinarium było transmitowane na żywo z centrali ARiMR. Wzięło w nim udział 466 osób. Za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej można było zadawać pytania. Odpowiedzi ekspertów oraz nagranie spotkania zostaną opublikowanie na stronie internetowej Agencji.

Aktualności