Waldemar Humięcki z tytułem Ambasadora Biogazu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Waldemar Humięcki z tytułem Ambasadora Biogazu

W dniu dzisiejszym w Warszawie rozpoczął się dwudniowy Kongres Biogazu. Jest to już jego siódma edycja. Magazyn Biomasa uhonorował Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemara Humięckiego statuetką Ambasadora Biogazu.

Dziękując za nagrodę Waldemar Humięcki podkreślił, że jednym z ustawowych obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest prowadzenie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Poinformował, że Dyrektor Generalny KOWR sprawuje nadzór nad rynkiem biogazu rolniczego, biokomponentów, biopłynów, a także funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych oraz wytwarzaniem przez rolników biopaliw ciekłych na użytek własny. Ponadto KOWR realizuje działania obejmujące szkolenia, promocje oraz tworzy artykuły eksperckie i raporty.

W kongresie, którego tegoroczne hasło brzmi: „Biogaz – stabilne źródło energii w kryzysie energetycznym” uczestniczą przedstawiciele krajowego i europejskiego sektora biogazowego.

Tematyka wydarzenia koncentruje się na roli biogazu w budowaniu krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Program wydarzenia obejmie m.in. następujące zagadnienia:

  • Biogaz w polityce UE i Polski do 2030 r.;
  • Rola biogazowni w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • Biogaz a redukcja śladu węglowego;
  • Technologie produkcji biogazu i biometanu;
  • Forum Liderów – debata z udziałem ekspertów sektora biogazowego.

Organizatorem Kongresu jest Biomass Media Group Sp. z o.o., wydawca czasopisma branżowego „Rynek biogazu i biometanu”. KOWR objął patronat nad tym wydarzeniem.

Aktualności