VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Łysomicach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VI Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Łysomicach

W dniach 5 – 6 listopada br. w Łysomicach odbył się VI Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu.

Organizatorem VI edycji Kongresu był Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był partnerem wydarzenia.

Kongres EKMA to dwudniowy cykl prelekcji, debat i spotkań z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, agrobiznesu i nauki. Dostrzeganie współczesnego rolnictwa jako silnie rozwijającej się gałęzi przemysłu, skłania do wypracowania spójnych działań i debaty nad kierunkami rozwoju. Tematyka kongresu obejmowała m.in. zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie z zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Podczas wydarzenia poruszane były także tematy dotyczące produkcji roślinnej, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, rozwoju obszarów wiejskich, a także nowych realiów europejskich.

W kongresie uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który omówił podjęte przez siebie działania i ułatwienia dla poprawy polskiego rolnictwa oraz przedstawił realizowaną politykę rządu w zakresie tak ważnej gałęzi jakim jest rolnictwo. 

Wśród prelegentów kongresu gościł i swoje wystąpienie zaprezentował także zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, nt. podnoszenia innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym. Uczestnikami EKMA byli również Dyrektor KOWR OT w Bydgoszczy Stanisław Zimnicki oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Rynku Rolnego OT w Bydgoszczy Michał von Ossowski.

Goście kongresu licznie odwiedzali stoisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy, na którym promowane było hasło „Kupuj świadomie” oraz Polska smakuje.   

Aktualności