Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi

W dniu 31 sierpnia 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win.

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi wydane przez Marszałka Województwa, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2019 r. (Załącznik Nr 17).

Wzór formularza Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych dostępny jest także na stronie internetowej KOWR:

http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w kancelarii KOWR lub wysłana poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30,

01-2017 Warszawa.

Aktualności