UWAGA PRODUCENCI WINA - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI WINA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż każdy producent wina, który zamierza wyrabiać wino lub moszcz winogronowy z winogron w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Informację o zamiarze wyrobu wina, na dany rok winiarski.

Termin złożenia Informacji o zamiarze wyrobu wina: nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego.

Ostateczny termin złożenia informacji dotyczącej wyrobu wina w roku winiarskim 2022/2023 upływa zatem w dniu 15 września 2022 r.

UWAGA: Termin ten nie podlega przywróceniu.

Formularz Informacji o zamiarze wyrobu winamoże zostać złożony:

  • osobiście w kancelarii Centrali KOWR, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy eRolnik KOWR lub Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, lub
  • wysłany poprzez publicznego operatora pocztowego na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Aktualności