Uroczystości w Wierzchosławicach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uroczystości w Wierzchosławicach

W dniu 22 stycznia br. w Wierzchosławicach odbyły się uroczyste obchody 148. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, których organizatorem było NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” a partnerem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wincenty Witos należał do grona wybitnych Polaków. Marzył o wolnej, niepodległej i sprawiedliwej Polsce, w której chłopi będą szanowani. Wniósł on duży wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę, a następnie w jej utrzymanie. Jego największą zasługą było pobudzenie świadomości narodowej i propaństwowej u chłopów. Wyrazem tego był udział chłopów-żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej. Był przywódcą chłopów polskich a Wierzchosławice, miejsce jego urodzin, traktowane są jako symbol polskiego ruchu ludowego.

Dlatego rocznica urodzin Wincentego Witosa zgromadziła w Wierzchosławicach nie tylko rolników, ale także parlamentarzystów, przedstawicieli różnych organizacji i samorządowców. Wśród gości byli m. in. Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Norbert Kaczmarczyk, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i posłowie na Sejm RP Teresa Hałas, Anna Pieczarka i Jan Duda. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny KOWR oraz Janina Burzyńska, Dyrektor OT KOWR w Krakowie.   

Obchody rozpoczęła Msza święta celebrowana przez biskupa Leszka Leszkiewicza, a następnie udano się na cmentarz, gdzie złożono wiązanki na grobie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy.

W Centrum Kultury Wsi Polskiej odbyła się konferencja, podczas której swoje wystąpienia mieli m. in.  Henryk Kowalczyk oraz Małgorzata Gośniowska-Kola. W trakcie konferencji zostały odczytane również listy okolicznościowe, które do zgromadzonych skierowali: Prezydent RP Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki, a 25 rolników ziemi tarnowskiej otrzymało odznaczenia resortowe za zasługi dla rolnictwa.

Warto odnotować, że OT KOWR w Krakowie zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, na którym można było uzyskać informacje o bieżących mechanizmach i programach realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Aktualności