Terminal Emilianowo: umowa inwestycyjna podpisana - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminal Emilianowo: umowa inwestycyjna podpisana

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. podpisały warunkową umowę inwestycyjną budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. To kolejny krok do powstania pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgodnie z warunkową umową inwestycja w postaci budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo powstanie na obszarze około 5 ha i będzie polegała na wybudowaniu terminala wraz z niezbędnym zapleczem. Rolą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest powołanie spółki celowej oraz wniesienie niezbędnego kapitału założycielskiego dla przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Pozostali wspólnicy przystąpią do spółki oraz zapewnią niezbędne wsparcie do przygotowania i realizacji inwestycji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już 10 czerwca 2020 r. podpisał akt założycielski spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo, a 28 lipca 2020 r. podmiot ten został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wywiązaliśmy się także z drugiego zobowiązania w postaci wniesienia kapitału założycielskiego w wysokości 2 mln zł, który posłuży na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji – powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Budowa terminala przyczyni się do poprawy logistyki i handlu oraz ułatwi eksport. Terminal wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu:

  • poprawę logistyki,
  • skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/ przeładunek,
  • oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzezpełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia.

28 lipca 2020 r. KOWR utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. 10 czerwca 2020 r. Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podpisał akt założycielski spółki „Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo”. Kapitał założycielki Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wynosi 2 mln zł i zostanie przeznaczony na sporządzenia m.in.:

  • map do celów projektowych,
  • operatu dendrologicznego i operatu wodno-prawnego,
  • raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego,
  • dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej.

17 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie o wspieraniu powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami porozumienia są: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Zgodnie z ustaleniami do spółki celowej powołanej przez KOWR przystąpią PKP S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Aktualności