Spotkanie z delegacją ukraińską - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z delegacją ukraińską

27 lutego br. w siedzibie KOWR odbyło się seminarium z delegacją z Ukrainy. KOWR reprezentowała Zastępca Dyrektora Generalnego Monika Tyska, zaś stronę ukraińską Zastępca Ministra Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy Olena Kowalowa. Spotkanie służyło wymianie dobrych praktyk między krajami.

– Polska to jeden z największych producentów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Dzielimy się tym, co mamy najlepsze – powiedziała, po powitaniu delegacji z Ukrainy, Dyrektor Monika Tyska. Przedstawiła również dyrektorów obecnych na spotkaniu.

Głos zabrała także Minister Olena Kowalowa, która wyraziła słowa wdzięczności za serdeczne przyjęcie. – Polska praktyka to jedno z najbardziej jaskrawych przykładów jak pomóc własnemu rolnikowi, aby czuł się dobrze na rodzimym i zagranicznym rynku. Dla nas to niezwykłe doświadczenie, bo również planujemy stworzyć podobną instytucję jak KOWR – powiedziała.

Podczas spotkania omówione zostały zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a w szczególności promocja produktów rolno-spożywczych. Ostatnim punktem wizyty była możliwość zadawania pytań i wymiany zdań na tematy m.in. działania instytucji oraz ewentualnej współpracy.

Aktualności