Projekt S2MUR w drugim etapie realizacji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Projekt S2MUR w drugim etapie realizacji

OPEGIEKA Sp. z o.o., została wybrana Doradcą Technicznym przy realizacji budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR. Umowę w tej sprawie, w obecności Rafała Romanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali: ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego a spółkę OPEGIEKA reprezentował Adam Augustynowicz, Prezes Zarządu.

Podpisanie umowy poprzedziło wystąpienie Rafała Romanowskiego, który powiedział m.in.: Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa i wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Przez wiele ostatnich lat polskich rolników dotykały negatywne zjawiska atmosferyczne. Ocena tych negatywnych zjawisk, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla polskich rolników ten ważny instrument – System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych. To przyszłość, bez której sobie nie poradzimy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR, który jest częścią realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln złotych brutto, a koszt doradcy technicznego to 5,89 mln złotych brutto.

S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Koncepcja Systemu S2MUR jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy”, który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020.

Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu będzie przebiegała
w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

 • Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań
  za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi
 • w ramach realizacji projektu,
 • Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz
  w dwóch następnych etapach,
 • Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych
  w projekcie,
 • Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Podpisanie umowy z Doradcą Technicznym rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR.

Aktualności