Program wymiany młodych rolników UE - Chiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Program wymiany młodych rolników UE - Chiny

W dniach 20 – 23 października odbyła się w Polsce wizyta delegacji z Chin i Komisji Europejskiej w ramach programu wymiany młodych rolników UE – Chiny.

Goście odwiedzili rolników, sadowników, przetwórców, szkoły o profilu rolniczym i instytucje doradztwa rolniczego na Mazowszu i w województwie podlaskim. Program został zainicjowany przez Phililpa Hogana, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w KE oraz HAN Changfu, Ministra Rolnictwa ChRL, podczas jego wizyty w Brukseli w kwietniu 2017 r. Zakłada on organizację wyjazdów studyjnych młodych rolników – dwóch do państw UE oraz dwóch do Chin.

Program zmierza do wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a Chinami w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jest organizowany wspólnie przez Unię Europejską (DG AGRI i Delegaturę UE w Chinach) oraz Ministerstwo Rolnictwa ChRL. Ma na celu wymianę doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy w obliczu podobnych wyzwań w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Program ma również służyć promowaniu wiedzy o najnowszych technologiach rolnych oraz innowacyjności wśród młodego pokolenia rolników. Projekt jest współfinansowany przez UE i władze chińskie.

Organizatorem spotkań w Polsce, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. – Cieszę się, że KOWR mógł pokazać Państwu nasze rolnictwo od praktycznej strony i z różnych punktów widzenia – mówił podczas uroczystej kolacji podsumowującej wizytę gości w Europie, Dyrektor Generalny, Piotr Serafin. Przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa Chin i jednocześnie przewodnicząca delegacji Tong Yue, podkreślała praktyczną stronę wizyty i szansę na nawiązanie realnej współpracy pomiędzy firmami i instytucjami zajmującymi się handlem i przetwórstwem owoców, głównie jabłek.

Komisja Europejskie i Ministerstwo Rolnictwa ChRL jeszcze w tym roku chce kompleksowo podsumować efekty funkcjonowania programu.

Aktualności