Porozumienie o ochronie polskiego dziedzictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie o ochronie polskiego dziedzictwa

15 października br. w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa. Umożliwi ono podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, którym gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W imieniu MKDNiS porozumienie podpisała Magdalena Gawin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków, natomiast KOWR reprezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola, dyrektor generalna. Obie instytucje zamierzają podjąć wspólne działania służb konserwatorskich i oddziałów terenowych KOWR na rzecz ochrony dziedzictwa – pałaców i dworków.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymał po zlikwidowanych PGR-ach nieruchomości rolne, w tym również obiekty zabytkowe – zespoły dworskie i pałacowo-parkowe. Zostały one przekazane do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wiele z nich wymaga renowacji, a zawarte porozumienie ma to umożliwić.

Jestem przekonana, że nasza aktywna współpraca przyczyni się do udanej renowacji wielu obiektów zabytkowych, które odzyskają dawny blask – powiedziała Małgorzata Gośniowska-Kola.

Aktualności