Porozumienie KOWR z Polską Agencją Kosmiczną - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie KOWR z Polską Agencją Kosmiczną

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dr inż. Waldemar Humięcki i Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna zawarli 8 lipca 2022 r. porozumienie o współpracy.

Celem współpracy pomiędzy KOWR i POLSĄ jest współdziałanie przy wykorzystaniu danych satelitarnych (m.in. wysokorozdzielczych zobrazowań optycznych i radarowych) oraz powstałych w wyniku ich przetworzenia produktów i usług specjalistycznych. Zawarte porozumienie pozwoli na intensyfikację wymiany informacji i danych m.in. w kontekście realizacji przez KOWR projektu „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR)”.

Projekt S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  Więcej informacji można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

 

 

Aktualności