POLITYKA PROMOCYJNA UNII EUROPEJSKIEJ – „DZIEŃ INFORMACYJNY” 2023 (stacjonarnie i on-line) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

POLITYKA PROMOCYJNA UNII EUROPEJSKIEJ – „DZIEŃ INFORMACYJNY” 2023 (stacjonarnie i on-line)

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2022 r. Rocznego Programu Prac na 2023 r., w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, z planowanym budżetem w wysokości 185,9 mln EUR na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią, w dniach 1 lutego (godz. 13.30-18.00) i 2 lutego (godz. 8.30-14.00) 2023 r., DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz REA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych), organizują „Dzień informacyjny” (tzw. Info day).

Celem spotkania jest przedstawienie wszystkich możliwości wynikających z Rocznego Programu Prac na 2023 r., omówienie kryteriów kwalifikowalności oraz zaproszenie do składania wniosków. „Dzień informacyjny” będzie trwać dwa dni i odbędzie się stacjonarnie, w Brukseli (Albert Borschette Confress Centre, Rue Froissart 36, 1040 Brussels) oraz on-line. Tegoroczne wydarzenie daje możliwość stworzenia sieci kontaktów przy okazji spotkań bezpośrednich, które mogą doprowadzić do powstania nowych partnerstw między potencjalnymi Wnioskodawcami.

Pierwszy dzień poświęcony będzie aspektom politycznym. Prelegenci z Komisji Europejskiej omówią priorytety Rocznego Programu Prac na 2023 r. oraz możliwości handlowe na rynkach o dużym potencjale wzrostu.

Drugi dzień skupi się na tworzeniu skutecznych programów. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji urzędników KE, ekspertów zewnętrznych i koordynatorów projektów na temat kilku problematycznych aspektów, takich jak prawidłowe uwzględnienie kryteriów przyznawania we wnioskach składanych w 2023 r. Prezentacje skupią się również na tym, jak ustalić dobrą strategię programu i jak skutecznie opracować kampanie komunikacyjne na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE. Przedstawione zostaną także zasady kwalifikowalności oraz omówione zostaną wyzwania i oczekiwania, wraz z przykładami i kluczowymi wnioskami.

W ramach wydarzenia, zorganizowane zostaną również „sesje kojarzenia”, poświęcone interakcji między potencjalnymi partnerami projektów, w celu stworzenia nowych partnerstw, skutkujących składaniem wniosków z udziałem wielu beneficjentów, tzn. projektów programów wielonarodowych.

„Dzień informacyjny” skierowany jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne i/lub promocyjne dotyczące produktów rolnych. Kwalifikujące się podmioty ze wszystkich państw członkowskich UE, które wcześniej nie uczestniczyły w podobnych projektach UE, są szczególnie zachęcane do udziału i składania wniosków.

Komisja Europejska rekomenduje, aby projekty promocyjne składane w 2023 r. dotyczyły:

  • zrównoważonego charakteru unijnych systemów rolnych i żywnościowych;
  • poprawy dobrostanu zwierząt;
  • promowania spożycia świeżych owoców i warzyw oraz zachęcania do zdrowej i zrównoważonej diety.

Zapisy na „Dzień informacyjny” są już otwarte za pośrednictwem poniższej strony internetowej, na której znajdują się również szczegółowe informacje o harmonogramie wydarzenia i jego prelegentach:

Info day on the 2023 AGRI Promotion Calls for proposals - Home (b2match.io)

Rejestracja trwa do 25 stycznia 2023 r.

Wszystkie sesje będą transmitowane na żywo w Internecie. Odpowiednie linki do transmisji internetowej zostaną przekazane przez KE do zarejestrowanych uczestników.

Wszystkie prezentacje wygłoszone w trakcie przedmiotowego wydarzenia, jak również nagrania wideo będą dostępne on-line, na portalu internetowym REA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Dniu informacyjnym”!

Aktualności