Polityka promocji UE – dzień informacyjny online - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polityka promocji UE – dzień informacyjny online

W następstwie niedawnego przyjęcia przez Komisję Europejską Rocznego Programu Prac na 2021 r., w zakresie polityki promocyjnej, z planowanym budżetem w wysokości 182,9 mln euro na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią, w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r., DG AGRI (Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz CHAFEA (unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumenta, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności), jak co roku organizują dzień informacyjny (tzw. Infoday), tym razem jednak w formule ONLINE. Celem spotkania jest przedstawienie wszystkich możliwości wynikających z Rocznego Programu Prac na 2021 r., zaproszenia do składania wniosków oraz kryteriów kwalifikowalności.

W tym roku dzień informacyjny potrwa aż dwa dni i odbędzie się online.

Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci Komisji Europejskiej omówią przyszłość polityki promocyjnej, jej powiązania ze strategią "Farm to fork" oraz zbliżający się przegląd polityki. Przedstawią również priorytety rocznego programu prac na rok 2021.

Drugi dzień poświęcony będzie praktycznym aspektom i istotnym zmianom związanym z nowymi zaproszeniami. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać również prezentacji zewnętrznych ekspertów i koordynatorów projektów na temat kilku trudnych aspektów, takich jak konstruowanie kampanii komunikacyjnych w kontekście pandemii COVID19, uwzględnianie ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego lub jak opracować kampanie komunikacyjne na temat zrównoważonej produkcji w UE i zrównoważonej konsumpcji, analizując wyzwania i oczekiwania, wraz z przykładami i kluczowymi informacjami.

W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną także sesje matchmakingowe, poświęcone interakcji między potencjalnymi partnerami projektów, w celu składania wniosków obejmujących wielu beneficjentów, tzn. projektów programów wielonarodowych.

Spotkanie to jest organizowane dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne i/lub promocyjne, dotyczące produktów rolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dnia informacyjnego, w tym harmonogram wydarzenia, można znaleźć na poniższej dedykowanej platformie internetowej, za pośrednictwem której można się również zarejestrować, aby móc uczestniczyć w ww. spotkaniu online:

https://info-day-calls-for-proposals2021.b2match.io/

Wszystkie sesje będą transmitowane na żywo w Internecie pod następującymi linkami:

  • 28 stycznia 2021 r.:

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-propiments-2021-28-01

  • 29 stycznia 2021 r.:

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-on-the-calls-for-propiments-2021-29-01

Wszystkie prezentacje wygłoszone w trakcie przedmiotowego wydarzenia, jak również nagrania wideo będą dostępne online na portalu internetowym CHAFEA, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu informacyjnym online!

Aktualności