Pierwsza Pielgrzymka Rodzin Rolników - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwsza Pielgrzymka Rodzin Rolników

– Rodzina zawsze była, jest i dzięki wielkiemu przywiązaniu rolników do wartości i tradycji zawsze będzie tą najważniejszą wartością, która wzmacnia trwałość całego narodu. Dla mnie rodziny rolników są symbolem mocnych więzi – mówił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas I Pielgrzymki Rodzin Rolników. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele KOWR, na czele z Dyrektor Generalną Małgorzatą Gośniowską-Kola.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Wybór miejsca spotkania rolniczych rodzin nie był przypadkowy. Strachocina to miejsce urodzin Świętego, którego trzy dotychczasowe objawienia zawsze dotyczyły Ojczyzny. Ostanie z nich miało miejsce właśnie w Strachocinie w 1987 roku, gdzie św. Andrzej Bobola objawił się ks. Prałatowi Józefowi Niżnikowi. Jan Paweł II ustanowił Świętego Andrzeja Bobolę patronem Polski w 2002 roku.

W swoim wystąpieniu do uczestników spotkania minister podkreślał, że tradycje chrześcijańskie zawsze były charakterystyczne dla polskich rolników. To poczucie wiary dawało siłę przetrwania i stanowiło silne korzenie patriotyzmu.

Wydarzenie było okazją do refleksji i rozmowy o ważnej roli rolnika. Minister poinformował, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad ustanowieniem przepisów wspierających rozwój i utrzymanie rodzinnych gospodarstw rolnych.

– Już niedługo przedstawimy rolnikom ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Projekt ten zawiera kilkanaście pakietów korzyści w kilkudziesięciu obszarach, np. podatkowym, gospodarczym, społecznym czy związanym z dziedziczeniem, przez co można szacować, że pozytywnymi jej skutkami zostanie objętych blisko 100% rodzinnych gospodarstw rolnych – poinformował minister Grzegorz Puda.

Szef resortu rolnictwa podkreślił ogromną potrzebę edukacji konsumentów, od najmłodszych lat. – Społeczeństwo musi zrozumieć, że w jego własnym interesie, dla zapewnienia dobrobytu, bezpieczeństwa i suwerenności całego narodu, jest szanowanie i wspieranie polskich rolników – mówił Grzegorz Puda.

Minister zauważył, że już widać pierwsze efekty wielu działań w zakresie wzmacniania w społeczeństwie patriotyzmu konsumenckiego, ponieważ Polacy coraz chętniej poszukują w sklepach produktów od polskich rolników.

– Jestem przekonany, że wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy w Polskim Ładzie a szczególnie ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych wpłyną na poprawę komfortu życia, bezpieczeństwo, unowocześnienie i wzmocnienie rodzinnych gospodarstw a tym samym sprawią, że wieś stanie się miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi i że rodzin rolników z roku na rok będzie coraz więcej – zaznaczył minister.

Grzegorz Puda podkreślił także, jak ważne miejsce w Polskim Ładzie, a szczególnie ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych zajmuje kwestia młodych mieszkańców obszarów wiejskich. Minister zapewnił, że nowa ustawa będzie odpowiedzią na ich oczekiwania. Dzięki zmianom procedowanym przez rząd, polska wieś będzie stawać się coraz bardziej nowoczesna, dostosowana do tempa rozwoju współczesnej cywilizacji.

– Wieś ma ogromne szanse, aby stać się miejscem konkurencyjnym dla młodych ludzi w stosunku do miast pod względem bezpieczeństwa, możliwości rozwoju. Chcemy, aby młodzi ludzie chcieli zakładać na wsi rodziny, zostawali rolnikami i byli z tego dumni – mówił szef resortu rolnictwa.

– Szanowni Państwo. Stojąc tu dziś przed Wami w domu Świętego Andrzeja Boboli chcę podziękować wszystkim rolnikom za trud pracy, wiarę i ten ogromny kredyt zaufania jaki dostałem jako Minister Rolnictwa. Dziękuję wszystkim za obecność, poczucie wspólnoty i siłę jaką dziś od Was otrzymałem. Wykorzystam ją do dalszej służby dla polskiego rolnictwa, dla Polski, dla Was – zakończył swoje wystąpienie minister Grzegorz Puda.

 

Aktualności