Otwarto Sekcję Zamiejscową w Lubaczowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Otwarto Sekcję Zamiejscową w Lubaczowie

Nowa Sekcja Zamiejscowa Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie mieści się przy ul. Mickiewicza 45 (II piętro) w Lubaczowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, władz samorządowych, dzięki inicjatywie Poseł na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzeszowski Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uruchomił nową Sekcję Zamiejscową, która swoją działalnością obejmować będzie teren powiatu lubaczowskiego.

W dniu 6 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie tej Sekcji. Symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło w asyście zaproszonych gości, a dokonali go: Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Grzegorz Pięta Dyrektor Generalny KOWR oraz Jerzy Borcz Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie. Poświęcenia nowego lokalu dokonał ks. Kanonik Andrzej Stopyra - Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego.

Teren powiatu lubaczowskiego do tej pory obsługiwany był przez Sekcję Zamiejscową w Przemyślu. Jednak, z uwagi na to, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na tym terenie pozostaje ok. 4 200 ha gruntów, z czego ponad 3 500 ha objętych jest umowami dzierżaw, zasadne było uruchomienie nowej placówki właśnie w Lubaczowie.

Takie działanie będzie z pewnością korzystne zarówno dla rolników z tego terenu, jak i dla KOWR-u.

Zapraszamy wszystkich rolników z terenu powiatu lubaczowskiego zainteresowanych działaniami KOWR do odwiedzenia Sekcji Zamiejscowej w Lubaczowie, która zlokalizowana jest przy ul. Mickiewicza 45.

Aktualności