Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

W dniach 31 sierpnia – 1 września br. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, którym towarzyszyła XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

Jak co roku u stóp Jasnej Góry zgromadzili się rolnicy, którzy oddali hołd Bogu i Maryi w podziękowaniu za tegoroczne plony.

W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu w MRiRW Szymon Giżyński, Krajowy Duszpasterz Rolników J.E.Ks. Biskup Edward Białogłowski, Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Prezes KRUS Aleksandra Stanisława Hadzik, Zastępca Prezesa ARiMR Arkadiusz Szymoniuk. Prezydent  Miasta - Częstochowa  Krzysztof Matyjaszczyk, zaś Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Grzegorz Pięta p.o. Dyrektor Generalny, Jan Białkowski Z-ca Dyrektora Generalnego oraz Konrad Jarzyński Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Częstochowie.

Dożynkom towarzyszyła XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza i XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił istotną rolę rolników w zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę na wprowadzone w tym roku rozwiązania, które pozwalają na szeroką sprzedaż produktów wytworzonych i przetworzonych we własnym gospodarstwie, dzięki czemu wzmocniona została pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym. Zwrócił się do samorządowców o jak najszybsze oszacowanie strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną suszę, aby móc wdrożyć stosowne programy pomocowe. Zapewnił, iż od września zostanie wdrożony program związany z retencją, który ma na celu minimalizowanie i zapobieganie katastrofalnym skutkom suszy. Zaapelował do rolników, aby zrzeszali się w grupy producenckie lub inne formy spółdzielczości, ponieważ pozwala to na obniżenie kosztów produkcji m.in. poprzez uzyskanie lepszych warunków zakupu środków produkcji rolnej czy też efektywniejsze wykorzystanie maszyn rolniczych. Minister przypomniał też ogromny wkład, jaki wieś wnosi w kulturę narodową, pielęgnując wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Swoją bogatą ofertę dla polskiej wsi przedstawiło Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi wraz z podległymi mu instytucjami. Pracownicy, KOWR informowali o zadaniach i działaniach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, udzielali porad i wskazówek dotyczących m.in. zasad dzierżawy i zakupu ziemi. Można było otrzymać materiały i broszury, a także skosztować certyfikowanych polskich produktów żywnościowych wysokiej jakości w ramach kampanii „Polska smakuje”.

Wśród wystawców były również spółki nadzorowane przez KOWR. Spółki hodowli roślin zaprezentowały zwiedzającym szeroką ofertę polskich odmian zbóż, roślin motylkowych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw a także roślin warzywnych i kwiatów. Spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stoiska Stadnin i Stad KOWR,  które przedstawiły ofertę koni z przeznaczeniem do hodowli i sportów konnych, a także do użytkowania w agroturystyce, rekreacji i hipoterapii.

KOWR zorganizował również, barwne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, na których można było zakupić rękodzieło ludowe, a także tradycyjne regionalne produkty żywnościowe i potrawy.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz Krajową Wystawą Rolniczą oraz Dniami Europejskiej Kultury Ludowej są jednym z najważniejszych wydarzeń rolniczych w kraju. W ciągu dwóch dni swój dorobek zaprezentowało kilkuset wystawców począwszy od tradycyjnej i regionalnej żywności z różnych regionów, a skończywszy na rękodziełach ludowych i maszynach rolniczych.

Aktualności