Ocena Programu hodowli koni - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ocena Programu hodowli koni

W dniu 22.11.2022 r. w siedzibie KOWR odbyła się konferencja poświęcona ocenie funkcjonowania „Strategicznego programu hodowli koni w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR)”, obowiązującego od 2015 r. oraz wykonanej aktualizacji tego programu. Program przedstawił dr Jacek Łojek.

Ocena i aktualizacja ww. Programu jest efektem kilku miesięcy pracy autora, prof. dr hab. Zbigniewa Jaworskiego konsultowanej z  dr. Jackiem  Łojkiem. Oprócz analizy sytuacji na podstawie dostępnych źródeł, autor spotkał się  z zarządami spółek KOWR w celu poznania problemów  w hodowli koni oraz omówienia ewentualnych  sposobów ich rozwiązania.

W toku dyskusji uczestnicy podnosili m.in. konieczność współpracy KOWR z podmiotami prowadzącymi księgi stadne dla 8 ras koni hodowlanych w spółkach KOWR, jak również z podmiotami związanymi z użytkowaniem koni, w celu efektywniejszej promocji koni ze spółek KOWR.

W konferencji, którą poprowadził Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR ­ Marek Chibowski, uczestniczyło także Kierownictwo KOWR z Dyrektorem Generalnym Waldemarem Humięckim na czele, Senator RP Przemysław Błaszczyk oraz zaproszeni przedstawiciele Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Polskiego Związku Hodowców Koni, Instytutu Zootechniki, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Aktualności