NSZZ RI „Solidarność” zapoczątkował uzdrawianie polskiej wsi i rolnictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

NSZZ RI „Solidarność” zapoczątkował uzdrawianie polskiej wsi i rolnictwa

W Warszawie, 27 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40. rocznicy rejestracji Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny oraz Krzysztof Dec i Wojciech Kędzia, Zastępcy Dyrektora Generalnego.

Ponad 40 lat temu, z połączenia trzech rolniczych związków zawodowych, powstał niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie to poprzedziły rolnicze strajki w Rzeszowie, Ustrzykach Dolnych i Bydgoszczy. Dążenia rolników wspierał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Kościół na czele z Prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. Zarejestrowanie NSZZ RI „Solidarność” dało początek procesowi uzdrawiania polskiej wsi i rolnictwa. Do najważniejszych postulatów rolników w tamtym okresie należały m.in.: poszanowanie prawa do własności ziemi oraz swobodny obrót własnością ziemską. Ziemia rolna stanowi bowiem podstawowy, nieodnawialny i niepomnażalny czynnik produkcji. Dlatego należy ją chronić i odpowiednio nią gospodarować.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, który uczestniczył w uroczystościach dziękował rolnikom za ciężką pracę i za to, że cały czas są strażnikami polskiej tradycji, chrześcijaństwa, polskich wartości i polskiej kultury, która na wsi do dzisiaj jest bardzo mocno wspierana. Zaznaczył, że trwają intensywne prace nad projektami ustaw, które będą odpowiadać na postulaty rolników.

Małgorzata Gośniowska-Kola poinformowała, że zadaniem KOWR jest m.in. zagospodarowanie państwowych gruntów, które to zadanie wpisuje się w politykę rolną przyjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z priorytetów tej polityki jest wzmacnianie rodzinnych gospodarstw rolnych. – Dlatego oferta KOWR dotycząca zagospodarowania państwowych gruntów rolnych skierowana jest głównie do rolników indywidualnych chcących powiększyć lub utworzyć gospodarstwa rodzinne – dodała.

Dyrektor Generalna wyjaśniła, że KOWR dąży do tego, aby beneficjentami jego działań były wszystkie grupy społeczne związane z rolnictwem. Dlatego jego działalność obejmuje wiele dziedzin z sektora rolnego, m.in.: promocję polskiej żywności, stabilizację i wsparcie rynków rolnych czy też transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Na koniec zadeklarowała, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ustanie w dążeniach, aby uczynić pracę rolników lżejszą, a zawód rolnika był synonimem sukcesu.

Aktualności