Narada Ambasadorów RP - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Narada Ambasadorów RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało coroczne spotkanie z ambasadorami RP, które odbyło się 4 lipca br. Podczas spotkania swoje wystąpienie mieli Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W wydarzeniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Michał Wiśniewski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wziął udział w panelu pn. „Rola dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki za granicą – współpraca MSZ z instytucjami zewnętrznymi”. Podczas wystąpienia minister omówił funkcję, jaką spełnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Zwrócił uwagę na to, jak ważna jest współpraca pomiędzy resortami rolnictwa, spraw zagranicznych i przedsiębiorczości w promowaniu polskiego sektora rolno-spożywczego.

Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR uczestniczył, z kolei,  w panelu poświęconym współpracy z placówkami dyplomatycznymi. Omówił on zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwracając szczególną uwagę na te promujące polską żywność za granicą pod hasłem "Poland tastes good". Podziękował również za wsparcie polskich placówek dyplomatycznych przy wszystkich działaniach zagranicznych oraz zaprosił do ściślejszej współpracy z KOWR.

Aktualności