Międzynarodowe Dni Doradztwa Rolniczego w Siedlcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Międzynarodowe Dni Doradztwa Rolniczego w Siedlcach

W dniach 7-8 września 2019 r. w Siedlcach odbyły się XXVI Dni Doradztwa Rolniczego, którym towarzyszyła XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Siedlec.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce, jest największym tego rodzaju wydarzeniem w rejonie wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny.

Rokrocznie uczestniczy w niej ponad 500 firm, a ekspozycję zwiedza ponad 100 tys. osób.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Minister Energii  Krzysztof Tchórzewski.

Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. W programie znalazły się: wystawa zwierząt hodowlanych, ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów oraz wyrobów rękodzieła ludowego, prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych, występy zespołów artystycznych oraz szereg innych wydarzeń kulturalnych ludowych związanych z polską wsią.

W punkcie konsultacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zlokalizowanym na wspólnym stoisku informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podległych mu instytucji rolnych, można było uzyskać informacje nt. dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasad obrotu ziemia rolną, działań wspierających innowacje w rolnictwie oraz promujących polską żywność wysokiej jakości pod hasłem „Polska Smakuje”.

Podczas Dni Doradztwa Rolniczego nie zabrakło przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP. Wystawę rolniczą odwiedzili  m.in.  Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP, Krzysztof Tchórzewski Minister Energii, Zdzisław Sipiera Wojewoda mazowiecki. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Grzegorz Pięta Dyrektor Generalny oraz Jacek Malicki Z-ca Dyrektora OT w Warszawie. Nie zbrakło również zagranicznych delegacji samorządowych m.in. z Białorusi, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i Włoch. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w liście skierowanym do uczestników wydarzenia, zwrócił uwagę na istotną rolę i wkład fachowego doradztwa rolniczego w rozwój polskiego rolnictwa. Poinformował o działaniach resortu w zakresie niwelowania skutków suszy, w szczególności programów dot. „małej retencji”.

Odczytano również list Ministra Środowiska Henryk Kowalczyk, w którym przybliżył działania realizowane wspólnie z resortem rolnictwa na rzecz polskiej wsi, m.in. poinformował o programach finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. wapniowania gleb, usuwania wyrobów zawierających azbest, usuwania foli rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej, a także zwrócił uwagę na program „Agroenergia” skierowany do rolników indywidualnych oraz program „czyste powietrze” wspierający termomodernizację oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła, w szczególności na terenach wiejskich.

W ramach XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta wręczył puchary dla hodowców zwierząt, które uzyskały tytuł czempiona. W kategorii „krów trzecia laktacja i dalsze” oraz w kategorii „krów drugiej laktacji” puchary otrzymał Dariusz Nasiłowski, w pozostałych kategoriach: „pierwiastki”, „jałowice w wieku powyżej 12 miesięcy”, „jałowice w wieku od 9 do 12 miesięcy” – rodzina Stelongowskich.

Podczas Dni z Doradztwem Rolniczym podsumowano XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Nagrody ufundowane przez KOWR laureatom etapu wojewódzkiego wręczył Jacek Malicki Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie.

Podczas wydarzeń w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Obecny na uroczystości Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że dywizja realnie wzmacnia bezpieczeństwo Polski.

Drugiego dnia imprezy podsumowano konkurs „Agroliga”. Nagrody ufundowane przez KOWR, wręczył laureatom konkursu przedstawiciel KOWR Mirosław Rutka.

Aktualności