List intencyjny KOWR ze Spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

List intencyjny KOWR ze Spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

21 października br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i Radosław Kantak, Wiceprezes Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., podpisali list intencyjny zakładający współpracę przy stworzeniu warunków do realizacji strategicznej inwestycji, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach współpracy Krajowy Ośrodek podejmie działania zmierzające do przekazania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do Zasobu gruntów niezbędnych do zbudowania oferty nieruchomości zamiennych na potrzeby realizacji inwestycji. Instytucje zobowiązały się do aktywnego inicjowania i wspierania zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do ustawy o CPK przepisów przewidujących możliwość zwrotu do ZWRSP gruntów, które zostaną przekazane do Zasobu z ZWRSP, w przypadku, gdy okażą się one zbędne dla realizacji celów określonych w ustawie o CPK.

Aktualności