Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Organizowane w dniach 8-10 września br. Forum to spotkania, konferencje i panele dyskusyjne przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki z kraju i z zagranicy.

– Udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wydarzeniach takich jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu to wielki przywilej. Z naszej strony to także wyraz troski i odpowiedzialności za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, jaką jest przemysł rolno-spożywczy. KOWR jako agencja wykonawcza polityki rolnej państwa prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje szereg inicjatyw, które mają za zadanie wspierać polskich gospodarzy i firmy sektora spożywczego. Proponujemy innowacyjne rozwiązania, do których należy Platforma Żywnościowa, czyli elektroniczna giełda obrotu płodami rolnymi. Jesteśmy też motorem rozwojowym innych gałęzi gospodarki. KOWR przekazał już setki hektarów ziemi pod budowę dróg, autostrad, stref ekonomicznych, a także szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej – mówi Grzegorz Pięta, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 Uczestniczący w Forum Sebastian Pieńkowski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, podkreśla wagę terenów inwestycyjnych przygotowanych przez KOWR dla rozwoju gospodarczego kraju. – W swej ofercie posiadamy zarówno grunty o powierzchni poniżej 1 ha, jak i grunty
o powierzchni kilkuset ha, które sukcesywnie są prezentowane inwestorom. Wszelkie informacje na temat ofert i przetargów, w tym  harmonogramy i ogłoszenia, są dostępne na stronie internetowej KOWR (
www.kowr.gov.pl), a także w siedzibie każdego z 17. Oddziałów Terenowych KOWR.
Należy zaznaczyć, że z 1,363 mln ha znajdujących się w Zasobie WRSP około 65 tys. ha to grunty nierolne. Obecnie KOWR wyselekcjonował ponad 600 nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 ha, które będą oferowane do sprzedaży potencjalnym inwestorom w trybie przetargowym
– dodaje dyrektor Pieńkowski.

– Wartość wyeksportowanych towarów z roku na rok rośnie, a rolnictwo jest branżą o dodatnim dla naszego kraju bilansie w handlu zagranicznym – podkreśla Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. – Nasze firmy branży rolno-spożywczej z powodzeniem konkurują już nie tylko na rodzimym rynku, ale także na całym świecie. Nawet w czasie pandemii koronawirusa skutecznie walczą o udział w zagranicznych rynkach. Od stycznia do czerwca 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 16,4 mld euro, o 7% wyższy niż rok wcześniej. To kwota o miliard euro większa niż w tym samym okresie, rekordowego dla eksportu, ubiegłego roku.

– Coraz częściej słychać głosy o wykuwaniu się nowego politycznego i gospodarczego ładu na świecie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czuwa nad tym, byśmy wzięli w tym czynny i podmiotowy udział. Firmy branży rolno-spożywczej stanowią w naszym kraju największy odsetek przedsiębiorstw z polskim kapitałem. To nasza siła, która daje możliwości, byśmy byli traktowani po partnersku przez naszych kontrahentów z Europy Zachodniej i innych regionów świata – mówi Marcin Wroński w trakcie panelu dyskusyjnego pt. Ekspansja zagraniczna polskich firm. Czy mamy szansę na globalne czempiony?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powołana w celu prowadzenia aktywnej polityki wspierającej wieś i rozwój polskiego rolnictwa.  Do zadań KOWR należą m.in.: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, promocja polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą, wspieranie działań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym, a także zadania w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Aktualności