Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na Kongresie 590 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na Kongresie 590

W dniach 17-18 listopada br. odbył się Kongres 590. Było to zdecydowanie jedno z najważniejszych spotkań gospodarczych tego roku. W Kongresie wzięli udział m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Beata Szydło, Premier RP, Jarosław Gowin, Wicepremier RP oraz Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Witold Strobel, Dyrektor Generalny.

Wydarzenie zostało zorganizowane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Na kongresie spotkali się przedstawiciele biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej, dla których wspólnym celem jest dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.

W bloku poświęconym produkcji rolnej pt. „Polska produkcja rolna kołem napędowym ważnych sektorów polskiej gospodarki” Krzysztof Jurgiel mówił o innowacyjności i nowoczesności w produkcji rolnej, które mają bezpośredni wpływ na sytuację polskich rodzin utrzymujących się z prowadzenia gospodarstw rolnych oraz są dźwignią w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Minister wskazał, że polskie produkty rolno-spożywcze od lat są wizytówką naszego kraju na rynkach zagranicznych. Stanowią synonim jakości i dają gwarancję bezpieczeństwa produkcji. Za niezwykle istotną uznał też rolę instytucji państwowych we wspieraniu rozwijającego się segmentu rolno-spożywczego.

W panelu dotyczącym polskiej żywności pt. „Żywność wysokiej jakości szansą dla polskiej branży rolno-spożywczej" Witold Strobel poinformował o kierunkach działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związanych z krajowymi funduszami wsparcia oraz programami podnoszącymi kompetencje wytwórców żywności w zakresie komunikacji marketingowej. Zwrócił uwagę na systematyczny wzrost żywności w strukturze handlu zagranicznego. Podkreślił, że produkty rolno-spożywcze mogą być wizytówką polskiego eksportu.

Uczestnicy panelu dyskutowali o segmencie żywności wysokiej jakości, który rośnie w tempie ok. 20 proc. rocznie, w tym produktów tradycyjnych oraz regionalnych. Za główne atuty tych produktów, wskazywane przez konsumentów, uznawane są: smak, aspekty zdrowotne oraz chęć wspierania polskiej gospodarki. Wszyscy prelegenci wskazywali także, że silne polskie marki produktów spożywczych napotykają na zagrożenia ze strony europejskich konkurentów oraz polityki protekcjonizmu. W panelu dyskusyjnym, uczestniczył też  Piotr Serafin, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie.

Na zakończenie dyskusji uczestnicy pokreślili wagę promocji polskiej żywności zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zgodnie uznali, że program realizowany pod hasłem „Polska smakuje" jest właściwym kierunkiem w działaniach promocyjnych polskiej żywności.

Podczas Kongresu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystawił swoje stoisko, na którym znalazły się materiały informujące o zadaniach Ośrodka oraz regionalne produkty spożywcze.

Aktualności