KOWR na spotkaniu z branżą cukrowniczą - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na spotkaniu z branżą cukrowniczą

W Warszawski Domu Technika NOT odbyła się XXXIV Konferencja Techniczno-Surowcowa. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Podczas wydarzenia podsumowano kampanię cukrowniczą prowadzoną w latach 2021/22. Poruszano również tematy związane z sytuacją surowcową i technologiczną sektora cukrowniczego w Polsce, w Europie i na świecie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jerzy Chróścikowski, Senator RP,  Marcin Wroński,  zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zdzisław Salus i Tomasz Olenderek - członkowie Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej.

Podczas swojego wystąpienia dyrektor Wroński mówił o najważniejszych wyzwaniach jakie stoją przed branżą cukrowniczą i plantatorami buraka cukrowego w Polsce. 

- Wyższe ceny zbóż i wycofywane substancje czynne do ochrony buraka cukrowego, nie zachęcają plantatorów do jego uprawy. Często zboża wygrywają z burakami w decyzjach rolników, co do struktury upraw w gospodarstwie, dlatego producenci cukru muszą zapewnić ciągłość surowca do jego produkcji – mówił Marcin Wroński.

Wspomniał również o wieloletniej historii współpracy z branżą cukrowniczą, która sięga lat 90-tych. Podziękował producentom cukru i plantatorom za dotychczasową współpracę z KOWR, a wcześniej z ARR.

W trakcie konferencji wręczone zostały odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy. W tym roku po raz pierwszy została wręczona odznaka STC wraz ze specjalnym dyplomem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Techników Cukrowników”.

 

Aktualności