Konsultacje nt. promocji produktów rolno-spożywczych UE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konsultacje nt. promocji produktów rolno-spożywczych UE

W dniu 31 marca 2021 r. rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie przeglądu polityki promocji produktów rolno-spożywczych UE. Potrwają one do 23 czerwca 2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat różnych wariantów strategicznych, mających zapewnić wsparcie przyszłej unijnej polityce promocji produktów rolno-spożywczych do przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe i skłanianie konsumentów do stosowania zbilansowanej diety, a jednocześnie wzmocnienie globalnej konkurencyjności unijnych rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Ponadto konsultacje te będą również okazją do uzyskania informacji zwrotnej, na temat różnych opcji usprawnienia modelu wdrażania, który upraszcza go i zwiększa jego efektywność dla beneficjentów, organów wdrażających i władz krajowych.

 W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ww. tematem do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach.

 Więcej informacji:

Dostęp do kwestionariusza konsultacyjnego

Sprawozdanie z działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

Ocena polityki promocji rolnictwa UE - rynki wewnętrzne i rynki krajów trzecich

Promocja produktów rolnych UE

Aktualności