Kongres Sportu Wiejskiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres Sportu Wiejskiego

W Centrum Olimpijskim w Warszawie, w dniach 8–9 października br., odbył się Kongres Sportu Wiejskiego. Zaproszenie do udziału w Kongresie przyjął Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kongres Sportu Wiejskiego to konferencja programowa na rzecz zwiększenia stopnia rozwoju kultury fizycznej na terenach wiejskich, poprawy szkolenia w obszarze sportu wyczynowego, dążenia do pełnego wykorzystania infrastruktury sportowej. W zamierzeniach pomysłodawców wydarzenie to ma również ukazywać sport wiejski jako zjawisko kulturowe, wkomponowane w pejzaż polskiej wsi. Ważne jest pokazywanie wsi jako atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dzieci, młodzieży a także osób starszych.

 

W Centrum Olimpijskim spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele państwowych i prywatnych instytucji wspomagających sport, działacze sportowi i sportowcy, aby wypracować koncepcję, a następnie stworzyć program, który w sposób systemowy odpowiadałby za profilaktykę zdrowotną i wsparcie sportu na terenach wiejskich. Zadaniem Kongresu było również zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju kultury fizycznej na terenach wiejskich i w mniejszych miastach, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa.

 

Organizatorem Kongresu była Fundacja Centrum Edukacji Społecznej we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl) oraz Ludowymi Zespołami Sportowymi (LZS).

Więcej informacji o Kongresie na stronie https://kongres-sportu-wiejskiego.pl/awności

Aktualności