Komunikat Przewodniczącego Krajowej Komisji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – XVI edycja w kategorii zakładów rolnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Komisji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – XVI edycja w kategorii zakładów rolnych

XVII edycja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY

W tym roku, po raz siedemnasty, odbył się Krajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowany w dwóch kategoriach: przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – w kategorii zakładów rolnych; przez KRUS - w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP oraz NSZZ „Solidarność”.

Uczestniczyło w nim 41 zakłady rolne zatrudniające ponad 4400 osób. Celem rywalizacji jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych. Krajowa Komisja Konkursowa oceniała m.in.: współczynnik częstości oraz ciężkości wypadków, procentową wielkość składki wypadkowej, modernizację zakładów służącą zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych, poprawność dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego oraz skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka. Oceniano też nadobowiązkowe rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W kategorii zakładów rolnych Krajowa Komisja Konkursowa oceniała przedsiębiorstwa, które zwyciężyły w pierwszym etapie Konkursu. Wizytując je, można stwierdzić, że finaliści są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji uwzględniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Laureatami zostali:

I miejsce - Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.
II miejsce - Ośrodek Hodowli Zarodowej „Mścice” Sp. z o.o.
III miejsce – Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin „Polanowice” Sp. z o.o.

Uroczysta gala konkursowa odbędzie się 20 września br. podczas Międzynarodowych Targów AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania. Serdecznie zapraszamy laureatów Konkursu.

Składam serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu.

Przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej

Marek Madej

Aktualności