Kolejne transakcje zawarte na Giełdowym Rynku Rolnym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kolejne transakcje zawarte na Giełdowym Rynku Rolnym

W lutym 2021 r. zostały zawarte kolejne transakcje na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W ramach kursu jednolitego, sprzedano łącznie 1 500 ton pszenicy w klasie B. Łącznie zawarto 9 transakcji tj.:

- 10 lutego – sprzedano 800 ton pszenicy po średnim kursie 983,47 zł,

- 17 lutego – sprzedano 500 ton pszenicy po średnim kursie 997,20 zł,

- 24 lutego – sprzedano 200 ton pszenicy po średnim kursie 1 011,63 zł.

Od początku 2021 roku na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano łącznie 3 850 ton zboża.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane są po takim samym jednolitym kursie.

Na rynku istnieje również możliwość sprzedaży aukcyjnej, która skierowana jest do tych podmiotów, które będą wystawiać zboże z własnych autoryzowanych magazynów.

Giełdowy Rynek Rolny jest innowacyjnym narzędziem na rynku polskim, działającym w oparciu o standardy światowych giełd towarowych, umożliwiającym obecnie obrót produktami rolno-spożywczymi, takimi jak pszenica, żyto czy kukurydza.

Asortyment tych produktów będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe towary, zgodne z oczekiwaniami rynku. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do obrotu rzepaku, a także mające na celu uruchomienie rynku terminowego dla towarów rolnych, co pozwoli na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

Aktualności