Inicjatywy KOWR realizowane w programie „Polski Ład” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Inicjatywy KOWR realizowane w programie „Polski Ład”

24 września 2021 r. w Ciechocinku odbyła się konferencja poświęcona prezentacji zwycięzców konkursu Rolnik – Farmer Roku oraz programowi „Polski ład dla rolnictwa”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku. W konferencji uczestniczyli m.in. Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podczas wydarzenia Wojciech Kędzia przedstawił inicjatywy KOWR na rzecz wsparcia sektora rolno-spożywczego w programie „Polski Ład”. Zwrócił uwagę, że rozdział o nazwie „Polska – nasza ziemia” został w całości poświęcony zagadnieniom dotyczącym rolnictwa i obszarów wiejskich. Do głównych założeń „Polskiego Ładu” zaliczyć należy m.in.: nową ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, która zakłada wzmocnienie prawnej ochrony gospodarstw rodzinnych, radykalne uproszczenia dla rolników w zakresie biurokracji, większą swobodę pracy rolniczej, większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, rozwój cyfryzacji, m.in. poprzez utworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, stworzenie jednego wirtualnego miejsca do składania przez rolników wniosków elektronicznych (e-okienka) oraz wdrożenie cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, co zwiększy konkurencyjność mniejszych gospodarstw w łańcuchu dostaw. Program „Polski Ład” zakłada także opracowanie i wdrożenie satelitarnego systemu monitoringu upraw rolnych, który pozwoli rolnikom indywidualnym i administracji m.in. na: bieżący monitoring oraz dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach i stratach w produkcji roślinnej.

Warto odnotować, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest czynnym uczestnikiem Programu. – Do inicjatyw realizowanych przez KOWR należą: budowa centralnego systemu informatycznego katalogującego Zasób Państwowej Ziemi; cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”; monitoring upraw rolnych przeciwdziałający suszy oraz wsparcie lokalnych producentów w eksporcie (zagraniczne biura centrali KOWR), umożliwiające zwiększenie polskiego eksportu na rynki zagraniczne – wyjaśnił Wojciech Kędzia. Dodał też, że wszystkie inicjatywy KOWR wpisują się w najistotniejsze grupy działań instytucji, tj.: gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, wspieranie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym, a także w promocję żywności i zwiększanie konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych w kraju oraz za granicą.

Na zakończenie swego wystąpienia, zwracając się do Laureatów, Wojciech Kędzia powiedział: – Wdrażając innowacyjność w rolnictwie staramy się, aby beneficjentami naszych działań były wszystkie grupy społeczne związane z rolnictwem, także i Wy.  Mam przy tym pełną świadomość, że gdybyście w swojej pracy nie stosowali nowoczesnych rozwiązań, polskie rolnictwo nie zrobiłoby tak znaczących postępów. Cieszę się, że możemy wspólnie przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Podczas konferencji rolnicy biorący udział w konkursie prezentowali swoje produkty regionalne. KOWR natomiast przygotował stoisko informacyjne, na którym udostępniał uczestnikom wydarzenia materiały promocyjne oraz udzielał informacji na temat realizowanych zadań.

Aktualności