Informacja ws. nowych regulacji indyjskich dot. rejestracji zagranicznych zakładów produkujących żywność eksportowaną do Indii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja ws. nowych regulacji indyjskich dot. rejestracji zagranicznych zakładów produkujących żywność eksportowaną do Indii

W związku z Zarządzeniem z dn. 10 października 2022 r. wydanym przez indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) w sprawie wytycznych dot. rejestracji zagranicznych zakładów produkujących żywność eksportowaną do Indii, od dnia 1 lutego 2023 r. wybrane podmioty będą podlegać obowiązkowej rejestracji w FSSAI.

Rejestracji będą podlegać producenci artykułów żywnościowych z takich kategorii jak:

(1) mleko i produkty mleczne,

(2) mięso i produkty mięsne (w tym ryby i ich produkty),

(3) jajka w proszku (proszek jajeczny),

(4) żywność dla niemowląt,

(5) nutraceutyki (prawdopodobnie suplementy diety, żywność do celów specjalnych).

Przedmiotowe zarządzenie określa, że rejestracja podmiotów produkujących żywność eksportowaną do Indii będzie się odbywać poprzez odpowiedni formularz, a rejestracji tych podmiotów w FSSAI powinny dokonać „odpowiednie władze” kraju eksportującego, tj.: w przypadku kategorii (1), (2) i (3) organy Inspekcji Weterynaryjnej, natomiast w przypadku kategorii (4) i (5) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obecnie prowadzone są działania mające na celu techniczne i organizacyjne przygotowanie do nowych wymogów. Podmioty zainteresowane rejestracją (produkujące żywność klasyfikowaną w ww. grupy i eksportowaną do Indii) proszone są o zgłaszanie się do właściwych służb nadzorujących bezpieczeństwo żywności (IW lub PIS) szczebla powiatowego.

Aktualności