Informacja dla producentów eksportujących żywność do Chin - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja dla producentów eksportujących żywność do Chin

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej. Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, przetwórczą, magazynową, eksportujący żywność do Chin, będą podlegać obowiązkowi rejestracji w Generalnej Administracji Celnej ChRL.

Nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej określają dwa Zarządzenia Generalnej Administracji Celnej ChRL:

  • nr 248 - określa zasady rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną do eksportu do Chin;
  • nr 249 - określa zasady zarządzania bezpieczeństwem w imporcie i eksporcie żywności do i z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym m.in. zasady etykietowania żywności.

Kogo dotyczą przepisy

Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, przetwórczą, magazynową, eksportujący żywność do Chin, będą podlegać obowiązkowi rejestracji w Generalnej Administracji Celnej ChRL.

Z obowiązku rejestracji wyłączeni zostali zagraniczni przedsiębiorcy produkujący dodatki do żywności i produkty powiązane z żywnością. Nowym zasadom rejestracji nie podlegają też eksporterzy.

Zasady rejestracji

Proces rejestracji może być zrealizowany w drodze:

  • rejestracji z rekomendacją właściwych inspekcji kraju wywozu dla 18 kategorii produktów tzw. wysokiego ryzyka (art. 7 zarządzenia 248). Należą do nich: mięso i jego produkty; osłonki wędliniarskie; produkty rybołówstwa; produkty mleczarskie; gniazda jaskółcze i ich produkty; produkty pszczelarskie, jaja i ich produkty; tłuszcze i oleje jadalne; pierogi i nadziewane makarony; zboża jadalne; przemysłowe produkty zbożowe w proszku i słody; świeże i liofilizowane warzywa oraz suszone warzywa strączkowe; przyprawy; orzechy i nasiona; suszone owoce; surowe ziarna kawy i kakao; dietetyczna żywność specjalna oraz suplementy diety.

oraz

  • indywidualnej rejestracji lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionej notarialnie agencji (art.8 zarządzenia 248) w przypadku pozostałych produktów).

Poniżej zamieszczamy listę kodów HS  pobraną z systemu rejestracji indywidualnej  https://cifer.singlewindow.cn zapisaną w formacie Excel w tłumaczeniu na język angielski oraz robocze tłumaczenia na język polski zarządzeń 248 i 249.  Załączone zestawienie kodów celnych pozwala na określenie na podstawie kodu celnego, czy producent danego asortymentu podlega rejestracji indywidualnej czy rejestracji z rekomendacją przez właściwą inspekcję oraz w jakiej kategorii produktowej należy dany asortyment umieścić.

Nowych rejestracji należy dokonywać w systemie https://cifer.singlewindow.cn.

Aktywne rejestracje pozostają ważne. Wydłużeniu o 1 rok tj. do 5 lat ulega okres ważności aktualnych rejestracji (art. 16). Wnioski o przedłużenie  rejestracji składa się w okresie na 6 do 3 miesięcy przed upływem obecnej rejestracji (art. 20).

Do nowego systemu https://cifer.singlewindow.cn  zostaną przeniesione dane dotyczące aktywnych rejestracji.

W toku nowej rejestracji zostanie nadany numer rejestracyjny w ChRL, który będzie konieczny do odprawienia przesyłki po 1 stycznia 2022 roku.

 Zasady zarządzania rejestracją:

  •  weryfikacji pod kątem zgodności z nowymi przepisami w systemie w nowym systemie należy dokonać do 30 czerwca 2023 r.
  •  w przypadku zmiany danych przedsiębiorstwa należy zgłosić ich korektę
  •  w przypadku przeniesienia zakładu produkcyjnego, zmiany przedstawiciela prawnego lub zmiany numeru należy wystąpić z wnioskiem o ponowną rejestrację.

 Nowe zasady znakowania żywności eksportowanej do ChRL

Nowe przepisy [art. 15 zarządzenia 248 i art. 30 zarządzenia 249] uzupełniają obowiązujące zasady etykietowania żywności wywożonej do ChRL. Wprowadzony zostaje obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego (nadanego w Polsce lub w ChRL) na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zastosowane też zostaje ograniczenie możliwości naklejania etykiet. W odniesieniu do zdrowej żywności i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego etykiety muszą być nadrukowane.

Nowe zasady etykietowania żywności dotyczą żywności wyprodukowanej po 1 stycznia 2022 roku. 

Informacja jest również dostępna na stronie KOWR - Informacje dla eksporterów pod adresem:

https://kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-dla-eksporterow/obowiazek-rejestracji-podmiotow-eksportujacych-zywnosc-do-chin-zarzadzenia-248-i-249

 Załączniki:

 

 

Aktualności