Europejskie Forum Rolnicze 2018 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Europejskie Forum Rolnicze 2018

W Jasionce k. Rzeszowa w dniach 23-24.03.2018 r. odbyła się dwudniowa konferencja „Europejskie Forum Rolnicze 2018”, zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictw reprezentowali: Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Sylwia Iwańczuk i Michał Wiśniewski.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki rolnej, organizacji branżowych, eksperci i naukowcy. W ramach Forum odbyły się debaty na temat wyzwań, perspektyw i szans stojących przed europejskim rolnictwem oraz obszarami wiejskimi. Dyskusje skupione były wokół Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Ważną częścią wydarzenia była debata poświęcona nowej perspektywie budżetowej WPR, w której wzięli udział Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele resortów rolnictwa z Francji, Czech i Węgier, a także unijny komisarz Phil Hogan. – Moim zdaniem najważniejszy jest odpowiedni poziom budżetu przeznaczonego na realizację WPR oraz równe warunki konkurencji na rynku europejskim. Musimy pamiętać, że mówimy o perspektywie finansowej, która będzie obowiązywała już po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. Zaznaczył także, że przed Polską trudny okres, ale sprawa dopłat wciąż jest otwarta. – Okres przejściowy się skończył i polscy rolnicy powinni dostać równe dopłaty. Rolnicy z Polski już dawno udowodnili, że potrafią sobie dobrze radzić w zmieniających się warunkach. Jednak nie mogą oni bez końca być w pozycji gorszej, niż ich koledzy z państw starej UE – mówił szef polskiego resortu rolnictwa.

Szczególnym wydarzeniem tego dnia było także wręczenie Drugiej  Edycji Nagrody im. Józefa Ślisza.  Nagrodę otrzymało Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

W drugim dniu konferencji na panelach dyskusyjnych poruszano wiele tematów m.in. były to nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, techniki nawożenia roślin w nowoczesnym rolnictwie czy też nowoczesne instrumenty finansowe i ubezpieczenia w rolnictwie. O wykorzystaniu biogazu rolniczego na potrzeby sieci gazowych na obszarach wiejskich wypowiedział się Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel. – Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą innowacje w rolnictwie. KOWR zainicjował współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z .o.o. w zakresie zbadania możliwości rozwoju sieci gazowych na terenach wiejskich przy wykorzystaniu biogazu rolniczego zatłaczanego do sieci – powiedział Witold Strobel – Ponadto równolegle w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace mające na celu wypracowanie nowych norm jakościowych dla biogazu wtłaczanego do sieci – dodał Dyrektor Generalny KOWR.

Europejskie Forum Rolnicze po raz kolejny było okazją do wymiany doświadczeń producentów sektora rolniczego, a także miejscem spotkań przedstawicieli branży rolniczej. Prelekcjom i wykładom towarzyszyły prezentacje produktów i usług dla sektora rolnego.

Aktualności