Dwa kolejne magazyny w sieci Platformy Żywnościowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dwa kolejne magazyny w sieci Platformy Żywnościowej

Do sieci systemu magazynów autoryzowanych, które są odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanej pszenicy w ramach giełdy towarów rolno-spożywczych dołączyły magazyny w Łobzie i Świebodzinie należące do Al-Samer Sp. z o.o.

Za autoryzację magazynów odpowiada Towarowa Giełda Energii S.A. Na 30 kwietnia 2020 r. do sieci systemu magazynów autoryzowanych należy łącznie 17 profesjonalnych magazynów, w tego 12 magazynów należy do spółki Elewarr. Łączna pojemność przechowalnicza tych elewatorów wynosi co najmniej 80,5 tys. ton. W trakcie procesu autoryzacji znajdują się trzy kolejne magazyny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.tge.pl/rtrs.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia zamieszczonego na platformie szkoleniowej w formie elektronicznej – E-Learningu. Poszczególne jego etapy ułatwią zdobycie oraz ugruntowanie wiedzy o giełdzie. Proszę kliknąć w link, który bezpośrednio przekieruje Państwa do szkolenia: https://platformazywnosciowa.learnway.eu.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do obrotu na Platformie Żywnościowej można znaleźć na stronach: www.tge.pl oraz www.platformazywnosciowa.com.pl.

Aktualności