Delegacja z chińskiej prowincji Syczuan w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Delegacja z chińskiej prowincji Syczuan w KOWR

W dn. 15 września br. w siedzibie KOWR z wizytą studyjną gościła delegacja urzędników ds. rolnictwa i przedsiębiorców reprezentujących sektor rolno-spożywczy z chińskiej prowincji Syczuan. Delegację przywitał Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Łukasz Hołubowski.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie specyfiki rolnictwa w Polsce i prowincji Syczuan. Strona chińska podkreśliła, że Polska to jeden z największych producentów żywności w UE, a polskie pochodzenie produktów spożywczych jest gwarantem najwyższej jakości.

Na spotkaniu dokonano również prezentacji KOWR jako instytucji dedykowanej m.in. promocji polskiego sektora rolno-spożywczego oraz wsparcia współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami tego sektora. Obie strony wyraziły wolę pogłębienia wzajemnych relacji w celu wsparcia rozwoju współpracy gospodarczej i instytucjonalnej pomiędzy Polską a chińską prowincją Syczuan.

Aktualności