Czempiony dla spółek KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Czempiony dla spółek KOWR

Od 17 do 19 maja br. tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich stały się polską stolicą hodowców. W tych dniach podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych można było zobaczyć 1,5 tys. najpiękniejszych okazów zwierząt. W wystawie udział wzięli m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Narodowa Wystawa miała charakter premierowy, gdyż dotychczasowe edycje odbywały się pod nazwą Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Podczas tegorocznego wydarzenia można było zobaczyć 180 sztuk bydła mlecznego, 80 sztuk bydła mięsnego, 160 owiec i kóz, 500 królików, 150 szynszyli. Były również kury, kaczki, indyki, gęsi i przepiórki.

Podczas otwarcia wystawy Jan Krzysztof Ardanowski powiedział m.in.: Jestem pod wrażeniem jakości zwierząt hodowlanych prezentowanych podczas tej Wystawy, która jest doskonałą okazją pokazania stanu polskiej produkcji zwierzęcej. Wszystkim Polakom chcemy zaprezentować jak wyglądają najlepsze zwierzęta w naszym kraju, a wszystkim rolnikom chcemy przedstawić nasze działania związane ze wsparciem hodowli. Zarzut, że nie wspieramy produkcji zwierzęcej w Polsce, jest zarzutem, który nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Produkcja zwierzęca będzie wspierana, będzie mocno podtrzymywana i będzie się rozwijała.

 

Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych zgromadziła najlepszych polskich hodowców, którzy pokazali swoje zwierzęta oraz producentów i dystrybutorów, którzy  zaprezentowali najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane w rolnictwie i chowie zwierząt.

W wystawie wzięło udział 38 spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi KOWR sprawuje nadzór właścicielski. Podczas Wystawy Spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Stoisko spółek cieszyło się dużym powodzeniem. Setki rolników otrzymało bezcenne porady związane z hodowlą zwierząt gospodarskich.

Spółki otrzymały nagrody i wyróżnienia. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego otrzymała Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Warto odnotować, że bydło ras mlecznych hodowane w spółkach otrzymało 13 tytułów czempionów na 15 przyznanych. Na szczególne uznanie zasługują Spółki: Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica, Ośrodek Hodowli Zarodowej  Lubiana oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek. Ich przedstawicielki na ringu zdobyły łącznie odpowiednio 5, 4 i 3 tytuły czempiona i wiceczempiona. Wybrano także superczempionów, spośród wszystkich nagrodzonych zwierząt. Tytuł przyznano w trzech kategoriach: ras kolorowych, krów i jałówek. W dwóch pierwszych przyznano je odpowiednio krowom o imionach Jasność 98 ze Stadniny Koni Iwno oraz Iskra z  Hodowli Zarodowej Zwierząt  Żołędnica.

Nagrody zdobyły również spółki hodowli koni nadzorowane przez KOWR. Czempiona, wiceczempiona oraz III miejsce zdobyły konie rasy małopolskiej hodowli i własności  Stadniny Koni Walewice. Także tytuł czempiona zdobyła klacz Loża i III miejsce zdobył ogier Jeżyk – obydwa  konie są rasy huculskiej, hodowli i własności Kombinatu Rolnego Kietrz – Stadnina Koni Huculskich Gładyszów.

Narodowej Wystawie towarzyszyła Wystawa Ras Rodzimych. Wśród ras rodzimych były m.in.: bydło rasy polska czerwona czy białogrzbieta; owce wrzosówki, merynos polski w starym typie, czarnogłówka; kury kośne: zielononóżka, kuropatwiana, sussex; gęsi: lubelska, kielecka, podkarpacka, pomorska, kartuska garbonosa i rypińska. Ponadto można było podziwiać kozę karpacką, klacze ze źrebiętami rasy: huculska, konik polski, małopolska, śląska, wielkopolska, koń polski; pszczoły środkowoeuropejskie; ślimaki.

Organizatorem NWZH było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Balicach, związki branżowe oraz grupa MTP.

Podczas Wystawy Spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie z doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec.

 

Aktualności