Agro OZE: warsztaty z agrofotowoltaiki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: warsztaty z agrofotowoltaiki

W Gaju Oławskim, położonym w województwie dolnośląskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował warsztaty, których celem było przekazanie informacji na temat szans i ryzyk w rozwoju agrofotowoltaiki w Polsce.

Miejsce warsztatów – nie było przypadkowe – od niedawna funkcjonuje tam pilotażowa instalacja agrofotowoltaiczna, która oprócz połączenia produkcji rolnej z produkcją energii elektrycznej, uwzględnia również dodatkowe elementy związane z zagospodarowaniem wody. W trakcie szkolenia poruszono tematykę doświadczeń innych krajów w rozwoju agro PV, podano przykłady i możliwości zastosowania tej technologii wraz z ekonomiką inwestycji, zaprezentowano uwarunkowania prawne na rynku energii oraz możliwość rozwoju magazynów energii, a także wskazano na bariery rozwoju agrofotowoltaiki. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć w praktyce działanie instalacji agro PV.

W szkoleniu wzięło udział 45 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Łosiowie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Towarowej Giełdy Energii, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Białostockiej, a także sektora energetycznego oraz sektora bankowego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania ukierunkowane na wspieranie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Więcej informacji o tego typu działaniach można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne

Aktualności