Obowiązek rejestracji w LORI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Obowiązek rejestracji w LORI

LORI (Licence Operator Registration and Identification)

LORI to moduł informatyczny udostępniony przez Komisję Europejską przeznaczony do rejestracji importerów ze wszystkich państw członkowskich UE, ubiegających się o pozwolenia na przywóz w ramach wybranych kontyngentów taryfowych. Obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie beneficjentów korzystających z kontyngentów na mięso drobiowe oraz przywóz czosnku z Chin, jednak nie wyklucza się, że w przyszłości obowiązek rejestracji może objąć inne kontyngenty taryfowe.

Obowiązek rejestracji w elektronicznym systemie LORI musi (na podstawie Rozporządzenia 2020/760 i Rozporządzenia 2020/761 ) zostać spełniony przed wnioskowaniem o wydanie pozwolenia na przywóz – wniosek o rejestrację należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed miesiącem, w którym podmiot zamierza wnioskować o pozwolenie.

 

Konieczność zarejestrowania podmiotu w bazie danych LORI,
dla korzystających z następujących kontyngentów taryfowych

1

Kontyngenty taryfowe w sektorze drobiu

09.4067

2

09.4068

3

09.4069

4

09.4211

5

09.4212

6

09.4213

7

09.4214

8

09.4215

9

09.4216

10

09.4251

11

09.4254

12

09.4255

13

09.4260

14

09.4263

15

09.4273

16

09.4410

17

09.4411

18

09.4412

19

09.4420

20

09.4422

21

Kontyngenty taryfowe w sektorze czosnku

09.4285