Zasady stosowania pozwoleń na przywóz/wywóz - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zasady stosowania pozwoleń na przywóz/wywóz

Załącznik do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

określa kody CN produktów podlegających w przywozie oraz/lub w wywozie wymogowi przedłożenia pozwolenia oraz ilości minimalne tzn. ilości, powyżej których objęcie przesyłki towaru wnioskowaną procedurą celną (dopuszczenia do swobodnego obrotu lub wywozu) uzależnione jest  od przedłożenia w organie celnym pozwolenia na przywóz lub na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji (pod warunkiem, że przywóz/wywóz nie jest dokonywany w ramach kontyngentu);Pobierz:
Załącznik do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. (.pdf)