Zabezpieczenia wykorzystywane w mechanizmach WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zabezpieczenia wykorzystywane w mechanizmach WPR

WWWZabezpieczenia wymagane w trakcie realizacji mechanizmów WPR

Szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń i gwarancji znajdą Państwo na naszej stronie pod następującymi adresami:

WWWhttp://www.kowr.gov.pl/finanse/zabezpieczenia-wymagane-w-trakcie-realizacji-mechanizmow-wpr

WWWhttp://www.kowr.gov.pl/finanse/skladanie-przez-przedsiebiorcow-gwarancji-zabezpieczajacych-realizcje-wybranych-mechanizmow-wpr

 

 

Termin ważności gwarancji dla regulacji handlowych

Termin ważności gwarancji stanowiącej zabezpieczenie realizacji pozwolenia powinien obejmować łącznie:

  • termin ważności pozwolenia (liczony od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia),
  • termin wyznaczony na zwrot do KOWR dowodów potwierdzających przywóz i wywóz towarów, określony w rozporządzeniach UE,
  • 90 dni na dochodzenie ewentualnych roszczeń przez KOWR.