Rachunek bankowy do wpłat na poczet badań laboratoryjnych oraz opłat odwoławczych w ramach mechanizmów WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rachunek bankowy do wpłat na poczet badań laboratoryjnych oraz opłat odwoławczych w ramach mechanizmów WPR

Uwaga:

  • Rachunek bankowy do obsługi operacji zgodnych z przeznaczeniem rachunku bankowego.
  • Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Agencji Rynku Rolnego właściwego dla tytułu wpłaty.
  • Agencja Rynku Rolnego wymaga podania numeru ARR w tytule przelewu bankowego / dowodu wpłaty – nadanego w procesie rejestracji przedsiębiorców.


NRB: 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136
IBAN: PL 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136
BIC: GOSKPLPW

Bank Gospodarstwa Krajowego
I ODDZIAŁ w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa