Kwotowanie Produkcji Mleka - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kwotowanie Produkcji Mleka

Uwaga:

  • Rachunek bankowy do obsługi operacji zgodnych z przeznaczeniem rachunku bankowego.
  • Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego dla tytułu wpłaty.
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wymaga w tytule przelewu bankowego / dowodu wpłaty podania numeru ARR – nadanego w procesie rejestracji przedsiębiorców.
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór numeru rachunku bankowego właściwego Oddziału Terenowego KOWR

Pobierz:

Numery rachunków bankowych (.pdf)