Kurs wymiany euro/PLN w 2019 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2019 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2019 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2019 – 31.01.2019

4,3014 31.12.2018 r.

01.02.2019 – 28.02.2019

4,2736 31.01.2019 r.

01.03.2019 – 31.03.2019

4,3089 28.02.2019 r.

01.04.2019 – 30.04.2019

4,3006 29.03.2019 r.

01.05.2019 – 31.05.2019

4,2868 30.04.2019 r.

01.06.2019 – 30.06.2019

4,2843 31.05.2019 r.

01.07.2019 – 31.07.2019

4,2496 30.06.2019 r.

01.08.2019 – 31.08.2019

4,2912 31.07.2019 r.

01.09.2019 – 30.09.2019

4,3812 30.08.2019 r.

01.10.2019 – 31.10.2019

4,3782 30.09.2019 r.

01.11.2019 – 30.11.2019

4,2581 31.10.2019 r.

01.12.2019 – 31.12.2019

4,3185 29.11.2019 r.

 


 

Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2019 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2019 – 31.01.2019

4,2833 20.12.2018 r. 19.12.2018 r.

01.02.2019 – 28.02.2019

4,2976 30.01.2019 r. 29.01.2019 r.

01.03.2019 – 31.03.2019

4,3282 27.02.2019 r. 26.02.2019 r.

01.04.2019 – 30.04.2019

4,2936 28.03.2019 r. 27.03.2019 r.

01.05.2019 – 31.05.2019

4,2878 29.04.2019 r. 26.04.2019 r.

01.06.2019 – 30.06.2019

4,2935 28.05.2019 r. 27.05.2019 r.

01.07.2019 – 31.07.2019

4,2627 27.06.2019 r. 26.06.2019 r.

01.08.2019 – 31.08.2019

4,2806 30.07.2019 r. 29.07.2019 r.

01.09.2019 – 30.09.2019

4,3874 29.08.2019 r. 28.08.2019 r.

01.10.2019 – 31.10.2019

4,3871 27.09.2019 r. 26.09.2019 r.

01.11.2019 – 30.11.2019

4,2693 30.10.2019 r. 29.10.2019 r.

01.12.2019 – 31.12.2019

4,3109 28.11.2019 r. 27.11.2019 r.