Kurs wymiany euro/PLN w 2018 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2018 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2018 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2018 – 31.01.2018

4,1770 29.12.2017 r.

01.02.2018 – 28.02.2018

4,1503 31.01.2018 r.

01.03.2018 – 31.03.2018

4,1781 28.02.2018 r.

01.04.2018 – 30.04.2018

4,2106 29.03.2018 r.

01.05.2018 – 31.05.2018

4,2264 30.04.2018 r.

01.06.2018 – 30.06.2018

4,3058 31.05.2018 r.

01.07.2018 – 31.07.2018

4,3732 29.06.2018 r.

01.08.2018 – 31.08.2018

4,2770 31.07.2018 r.

01.09.2018 – 30.09.2018

4,2913 31.08.2018 r.

01.10.2018 – 31.10.2018

4,2774 28.09.2018 r.

01.11.2018 – 30.11.2018

4,3392 31.10.2018 r.

01.12.2018 – 31.12.2018

4,2900 30.11.2018 r.

 


 

Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2018 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2018 – 31.01.2018

4,2041 21.12.2017 r. 20.12.2017 r.

01.02.2018 – 28.02.2018

4,1436 30.01.2018 r. 29.01.2018 r.

01.03.2018 – 31.03.2018

4,1697 27.02.2018 r. 26.02.2018 r.

01.04.2018 – 30.04.2018

4,2300 27.03.2018 r. 26.03.2018 r.

01.05.2018 – 31.05.2018

4,2360 27.04.2018 r. 26.04.2018 r.

01.06.2018 – 30.06.2018

4,3110 30.05.2018 r. 29.05.2018 r.

01.07.2018 – 31.07.2018

4,3363 28.06.2018 r. 27.06.2018 r.

01.08.2018 – 31.08.2018

4,2918 30.07.2018 r. 27.07.2018 r.

01.09.2018 – 30.09.2018

4,2838 30.08.2018 r. 29.08.2018 r.

01.10.2018 – 31.10.2018

4,2826 27.09.2018 r. 26.09.2018 r.

01.11.2018 – 30.11.2018

4,3182 30.10.2018 r. 29.10.2018 r.

01.12.2018 – 31.12.2018

4,2953 29.11.2018 r. 28.11.2018 r.