Kurs wymiany euro/PLN w 2017 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2017 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2017 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

31.01.2017

4,4103

31.12.2016 r.

01.02.2017 – 28.02.2017

4,3239

31.01.2017 r.

01.03.2017 – 31.03.2017

4,3148

28.02.2017 r.

01.04.2017 – 30.04.2017

4,2265 31.03.2017 r.

01.05.2017 – 31.05.2017

4,2224 28.04.2017 r.

01.06.2017 – 30.06.2017

4,1712 31.05.2017 r.

01.07.2017 – 31.07.2017

4,2259 30.06.2017 r.

01.08.2017 – 31.08.2017

4,2493 31.07.2017 r.

01.09.2017 – 30.09.2017

4,2582 31.08.2017 r.

01.10.2017 – 31.10.2017

4,3042 29.09.2017 r.

01.11.2017 – 30.11.2017

4,2440 31.10.2017 r.

01.12.2017 – 31.12.2017

4,1955 30.11.2017 r.

 


 

Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2017 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2017 – 31.01.2017

4,4082

22.12.2016 r.

21.12.2016 r.

01.02.2017 – 28.02.2017

4,3400

28.01.2017 r.

27.01.2017 r.

01.03.2017 – 31.03.2017

4,3107

25.02.2017 r.

24.02.2017 r.

01.04.2017 – 30.04.2017

4,2389 28.03.2017 r. 29.03.2017 r.

01.05.2017 – 31.05.2017

4,2241 27.04.2017 r. 26.04.2017 r.

01.06.2017 – 30.06.2017

4,1797 30.05.2017 r. 29.05.2017 r.

01.07.2017 – 31.07.2017

4,2375 29.06.2017 r. 28.06.2017 r.

01.08.2017 – 31.08.2017

4,2541 28.07.2017 r. 27.07.2017 r.

01.09.2017 – 30.09.2017

4,2676 30.08.2017 r. 29.08.2017 r.

01.10.2017 – 31.10.2017

4,3027 28.09.2017 r. 27.09.2017 r.

01.11.2017 – 30.11.2017

4,2462 28.10.2017 r. 27.10.2017 r.

01.12.2017 – 31.12.2017

4,2069 29.11.2017 r. 28.11.2017 r.